Vardesenteret - parykkfilm KREFTFORENINGEN

Commercial work

"Parykkfilm" - kampanje for Vardesenterene.
Nettreklame. Kreftforeningen.
Regi: Igor Devold. Foto: Piotr Niemyjski.
Arri Alexa